Σήμανση Ελαστικών

Ετικέτα Απόδοσης  Ελαστικών

Ετικέτα Απόδοσης Ελαστικών

Απο την 1η Νοεμβρίου 2012, ισχύει ο κανονισμός της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών οχημάτων. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα των καυσίμων, πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης με σαφείς εικονογράμματα. Η ετικέτα θα επιτρέψει στους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές όταν αγοράζουν τα ελαστικά τους, Οι παραμέτροι ταξινομούνται σε μια κλίμακα από το Α (καλύτερη) μέχρι G (κακή).

περισσότερα

Ελαστικά με Προδιαγραφές Κατασκευαστών Αυτοκινήτων

Ελαστικά με Προδιαγραφές Κατασκευαστών Αυτοκινήτων

Ελαστικά τα οπόια κατασκευάζονται σύμφωνα με προδιαγραφές που απαιτούνται απο συγκεκριμένους κατασκευαστές οχημάτων, και φέρουν την ανάλογη σήμανση. π.χ. ΜΟ, ΑΟ ...

περισσότερα

Δείκτης Ταχύτητας/Φορτίου

Δείκτης Ταχύτητας/Φορτίου

Ένα ελαστικό παίρνει τον δείκτη ταχύτητας του από ανεξάρτητα ινστιτούτα ερευνών με το να αντεπεξέλθει στα ελάχιστα πρότυπα στο να αναπτύξει και να αντέξει επαρκώς μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Τι σημαίνει αυτό για εσάς; γενικά ένα ελαστικό με μεγαλύτερο δείκτη ταχύτητας αποφέρει καλύτερο κράτημα και απόκριση στις ψηλές ταχύτητες.

περισσότερα

Treadwear, Traction - Temperature

Treadwear, Traction - Temperature

Τα Treadwear, Traction και Temperature, είναι ένα σύστημα βαθμονόμησης το οποίο έχει συσταθεί για να βοηθήσει τους καταναλωτές στην αγορά των ελαστικών τους καθώς και να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για την ποιότητα και αντοχές των ελαστικών.

περισσότερα