Ελαστικά με Προδιαγραφές Κατασκευαστών Αυτοκινήτων

       

Ορισμένα (κυρίως υψηλής απόδοσης) ελαστικά έχουν ειδικές σημάνσεις που δείχνουν ότι το ελαστικό έχει κατασκευαστέι για να παρέχει τη βέλτιστη απόδοση για  μοντέλα από ορισμένους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Τα ελαστικά με αυτές τις ειδικές επισημάνσεις , κατασκευάζονται με διαφορετικό τρόπο από τα αντίστοιχα στάνταρ ελαστικά. Αυτά τα ελαστικά δεν είναι καλύτερα ή χειρότερα από ό,τι τα αντίστοιχα κανονικά ελαστικά, αλλά διαφέρουν ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρονται στο αυτοκίνητο. Οι σημάνσεις αυτές μπορούν να βρεθούν στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού, καθώς επίσης και  στις νέες ετικέτες των ελαστικών.

Τα ελαστικά με ειδικές σημάνσεις έχουν αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία κατασκευαστών οχήματων με κορυφαίους κατασκευαστές ελαστικών. Υποβάλλονται σε λεπτομερείς δοκιμές και ελέγχους για να αποδείχθει η ποιότητα τους υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

 Ειδική Σήμανση.                         Κατασκευαστής.

 ΑΟ                              Ειδική σήμανση για οχήματα AUDI

 MO                              Ειδική σήμανση για οχήματα MERCEDES

 *                                   Ειδική σήμανση για οχήματα BMW

VO                                Ειδική σήμανση για οχήματα VOLKSWAGEN

 K1/K2                        Ειδική σήμανση για οχήματα FERRARI

 RO1                            Ειδική σήμανση για οχήματα AUDI QUATTRO

 N0/N1/N2..             Ειδική σήμανση για οχήματα PORSCHE

 MO1                           Ειδική σήμανση για οχήματα MERCEDES AMG

 * M                              Ειδική σήμανση για οχήματα BMW M

 B                                 Ειδική σήμανση για οχήματα  BENTLEY